Bioloogia

Alustav bioloogia andurite komplekt  PS-2920 
PS-2126A 
Gaasilise hapniku andur
1tk
PS-2110
CO2 sensor
1tk
PS-2102
pH andur
1tk
PS-2113A
baromeeter/madala rõhu andur1tk


Standard bioloogia andurite komplekt 
PS-2126A 
Gaasilise hapniku andur1tk
PS-2110CO2 sensor1tk
PS-2113A
Baromeeter/madala rõhu andur
1tk
PS-2169
Veekvaliteedi andur
1tk
PS-2521A
Fotosünteesikamber
1tk
PS-2174Ilma- tuuleandur1tk

Füsioloogiaandurite komplekt
PS-2187
Hingamissageduse andur1tk
PS-2186Käes hoitav südame löögisageduse andur1tk
PS-2111EKG andur1tk
PS-2152Spiromeeter1tk
PS-2522Spiromeetri huulikud1tk
PS-2104Dünamomeeter1tk

Edasijõudnud bioloogia andurite komplekt
PS-2126A 
Gaasilise hapniku andur1tk
PS-2110CO2 sensor1tk
PS-2194Etanooli andur1tk
PS-2113ABaromeeter/madala rõhu andur1tk
PS-2169Veekvaliteedi andur1tk
PS-2121Kolorimeeter1tk
PS-2207Vererõhuandur1tk
PS-2143Nelja sondiga temperatuuriandur1tk
PS-2521AFotosünteesikamber1tk
ME-6667Keskkonnakamber1tk
ME-6936Metabolismikamber1tk
ME-6937
Veekeskkonna bioproduktsioonipudel1tk

Mikroskoobid
SE-7236
KENA digitaalne mikroskoop
SE-7246Kena-A-Vision digitaalne monokulaar mikroskoop 2