Alfa, beeta, gamma kiirguse andur

Nr: PS-2166
Tarnija: Pasco Scientific

Kõrge tundlikkusega Geiger-Mülleri loendur mõõdab beeta, gamma ja alfa kiirgust.