Pinnase niiskuseandur

Nr: PS-2163
Tarnija: Pasco Scientific

Mõõtevahemik: 0 .. 45% mahtu vett pinnases